Båttransport

Sesongstart

Litt praktisk og viktig informasjon om sesongstarten i Altaelva 2021

AudHestvik
mandag 31.mai 2021 / 10:09

Etter en lang og kald vår, er endelig sesongen straks i gang, og etter værmeldinga vil vi også få litt sommervarme noen dager. Men med varmen, vil også elva mest sannsynlig stige en del. Så vi vil oppfordre alle til å opptre varsomt ved elva grunnet høy vannstand og strie strømmer! 
Bruk redningsvest!

Kjøp av fiskekort

Man kan kjøpe fiskekort i lenken over. For lokale fiskere gjelder fiskekortet for 01.-23. Juni
og for de som bor utenfor Alta, Loppa og Kautokeino er det ledige fiskekort 01.-15. Juni.

Ungdom

For ungdom mellom 14 og 18 år ( gjelder det året man fyller 14 og 18 år) er fiskekortet gratis, men alle må ha et eget fiskekort. Og levere inn fangstoppgave.
Ta kontakt med kontoret på telefon 784 34535 for å få ordnet dette!

Fangstoppgave

Alle som kjøper fiskekort må levere inn fangstoppgave, selv om man ikke har fått fisk, eller har fisket.
Frist for innlevering av fangstoppgaven er 31 dager etter endt fiske.
Man kan levere inn oppgaven på altaelva.no, sende e-post til aud@altalaks.no eller ringe kontoret på 784 34535.
Ved manglende oppgave, vil man bli utestengt fra alt fiske i Altaelva påfølgende år!

Fiskeravgift

Alle som skal fiske i elvene i Norge må også betale fiskeravgift til staten og dette kan du gjøre her: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Desinfisering

Alle fiskere som kommer utenfra Finnmark, eller de som har fisket i elver utenfor Finnmark, må desinfisere sitt utstyr, og fremvise kvittering for utført desinfisert utstyr.
Om ikke dette er gjort kan man bli bortvist fra fisket. 

Her kan du desinfisere ditt utstyr:

Camp Alta, Steinfossveien 25, Øvre Alta Telefon: 40 07 73 99

Intersport Hammari, Løkkeveien 10, Alta Sentrum, Telefon: 78 43 61 33

Canyon Jakt & Fiske, Altaveien 285, Elvebakken, Telefon 91 63 57 32