Parila
Elveside/Fiskekort

Fiske før St. Hans for utenbys 2020

fishing before midsummer-2020

Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . For utenbys fiskere er det 75 tilgjengelige fiskekort pr. dag fra 01. til 15. Juni.

Disse kortene kan nå kjøpes på altaelva.no

AudHestvik
Torsdag 28.mai 2020 / 10:57

Frist for påmelding er den 22.03.2020

For utenbys fiskere er den resterende tiden fram til St. Hans delt i 2 perioder og kortene fordeles gjennom trekning. Ønsker du som er utenbys kort for denne perioden, er det påmelding til trekning

 

Endring for 2020

Det er 75 tilgjengelige fiskekort for utenbys 01.-15. Juni

22. og 23. Juni er forbeholdt de lokale fiskerne ( tidligere var det kun den 23. Juni)

Fiske før St. Hans for utenbysboende 2020

For fisket i Altaelva i perioden fram til St. Hans er prisen NOK 100,- for hele perioden for innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune. For andre som er bosatt i Norge, er prisen NOK 200,- per døgn, mens for personer bosatt utenfor Norge, er prisen NOK 400,- per døgn.

Trekning i uke 15

NB! Trekningen før St.Hans gjelder kun for utenbys fiskere. De lokale fisker som tidligere år fra 1.juni og 23. juni.

Det gjennomføres én trekning som gjelder for de 2 periodene


50 kort 15.-18 Juni
25 kort 18.-21. Juni


Det selges kun tredagerskort i denne perioden.

Øvrige regler

Registrering vil være åpen uke 11 og 12 (09. - 22. mars) 2020, og trekningen vil bli foretatt i uke 15. Registrering må gjøres på altaelva.no

Etter trekningen vil alle bli kontaktet. Da vil du enten få tilbud om kjøp av fiskekort i den perioden du har ønsket, eller en annen periode dersom alle fiskekortene i ønsket periode er solgt. 

Om det er flere kamerater som ønsker å fiske i samme periode, kan dette påføres i påmeldingen under "medfisker". ( Kan hende dette blir en endring på dette)

Fiskekortene er personlig, som betyr at alle som fisker må ha et eget fiskekort, "medfisker" kan ikke påføres fiskekortet.

 

Kort for perioden fram til 15.juni

Når det gjelder 01. - 15. juni kan kort kjøpes i linken øverst i artikkelen 

Det er 75 tilgjengelige fiskekort pr. dag i denne perioden.

 

Endring gjort i 2017

Fiskekort betales fra det året man fyller 18. Før dette er det fritt fiske, så lenge man følger fiskereglene som er satt for elva.

Ungdom mellom 14 og 18 må allikevel ha et fiskekort med  id. nr.  for å kunne rapportere inn fangsten!