Hoppet i Gilvo

Fiskeravgift/Fishing fee

Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

AudHestvik
mandag 04.mars 2024 / 10:05

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

If you are going to fish for salmon, sea trout or arctic char, you have to pay a fishing fee. Children and youth below 18 years is not required to pay the fee.