Det våres langs Skauga
Elveside/Medlemsinfo

Koronavirus og laksesesong - Fakta og råd per 15/5

På denne siden legger vi ut det siste vedrørende fiskesesongen 2020 og korona. Det er laget en smittevernveileder for tilbydere av overnatting og infoplakater til oppslag ved elva. Disse kan du laste ned her. Innreiseforbudet for utenlandske turister gjelder fram til 20. august, men det vil komme en ny vurdering for reisende innad i Norden den 15.juni.

MaritBogen
Fredag 27.mars 2020 / 05:14
Smittevernveileder for tilbydere av laksefiske med overnatting
Informasjonsplakat som skal formidles til sportsfiskere i forkant og henges opp ved elva
Informasjonsplakat om rutiner ved gapahuker
Informasjonsplakat til bruk ved desinfiseringsstasjoner

Informasjon på engelsk om reiseråd som kan distribueres til fiskere


Øvrig informasjon som er nyttig for fisketilbydere

Den 15. juni kan det kanskje åpnes for at laksefisketurister fra andre nordiske land kan komme. En tilsvarende vurdering for turister utenfor Norden er varslet 20.juli. Guider og andre ansatte i elvene kan nå reise inn i Norge uten karantenetid fra 1.juni. Som tidligere anbefaler NL at den enkelte valdeier tar kontakt med utenlandske kunder og forklarer situasjonen, slik at man kan komme fram til en felles løsning. En overføring av bookingen til neste år er et naturlig startpunkt.

Tilgjengelig laksefiske kan legges ut på denne nettadressen, så havner det i Norske Lakseelvers oversikt. Link til denne er satt opp hos alle elver som har nettsider i NLs portal.

Andre nyheter

Det er kommet ubekreftede meldinger om «red skin disease» fra Skottland, og enkeltbilder fra Danmark har vist fisk som muligens lider av sykdommen. Veterinærinstituttet og Mattilsynet har satt opp innmeldingsrutiner for de som finner syk fisk. Den skal være operativ fra 1. juni. En lengre artikkel om sykdommen kommer i neste Villaksnytt, som vil være klart i slutten av juni.

Norske Lakseelver har lagt opp en generell varslingsportal på nettsidene. Den gir sportsfiskere og elveforvaltningen er grei oversikt over hvem som skal informeres ved forskjellige hendelser i elva. Portalen er lagt opp som menyvalg på alle elvens sider. 

Lovverk og annen relevant info

Pakkereiseloven

  • Regulerer salg av turismeprodukter sammen med overnatting
  • I statsråd fredag 24. april ble det fastsatt en midlertidig forskrift til pakkereiseloven, som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger. Fristen forlenges fra 14 dager til tre måneder, og vil gjelde alle pakkereiser som avbestilles eller avlyses i perioden 1. mars til 14. juni 2020. Fristforlengelsen gjelder derfor også for allerede forfalte krav.

Reisegarantifondet

  • Stiller sikkerhet for kjøper ved konkurs hos selger av pakkereiser

Bransjestandard for smitteverhåndtering ved Campingplasser finner dere her.

Desinfeksjonsmidler som anbefales av Folkehelseinstituttet

Alkohol 70% til teknisk desinfeksjon; Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.

Klorin® (4 % natriumhypokloritt); i forholdet 2,5 dl Klorin/10 liter vann, noe som tilsvarer 1000 ppm. Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Utblandet Klorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig, fortrinnsvis med en klut. La flaten stå i 10 minutter før flaten rengjøres på vanlig måte.

Huskeliste før fiskesesongen 2020

  • Omsetningen av Virkon S, engangshansker og desinfeksjonsmiddel er for tiden høy. Det er derfor lurt å kjøpe inn disse produktene i god tid før fiskestart.
  • Søppelhåndtering er spesielt viktig på grunn av økt bruk av våtservietter, engangshansker, og annet engangsutstyr. Det kan derfor være lurt å sette opp ekstra søppelkasser der hvor engangsartikler vil bli brukt.

Arrangement

Det er nå lov med arrangementer for under 50 personer. Dermed er første hinder for å arrangere Camp Villaks avklart. Det skal gå greit. Tilsvarende for Villaksens dag, men her må man evt. vurdere en type køordning i de mest populære elvene.

Avstandsregelen er endret til 1 meter, slik at det skal gå greit å benytte båt med roer i de elvene det er aktuelt. Det samme med guider. Det letter også tilrettelegging av fasiliteter langs elvebredden.