skauga
Elveside/Medlemsinfo

Ny dato for årsmøte 2021

Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening er planlagt til 2. september i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte årsmøte i april utsatt på ubestemt tid. Vi håper vi kan arrangere møtet så fremt det ikke blir endringer i koronareglene igjen.

MaritBogen
tirsdag 03.august 2021 / 07:53

Årsmøte i Skauga Elveierforening

Sunde Misjonshus torsdag 2.september 2021, kl.19:30
 

 1. Velge møteleder.
 2. Godkjenne sakslistesakliste og innkalling.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen som skal underskrive protokollen.
 5. Behandle styrets årsmelding og regnskap.
 6. Skaugakortet.
 7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette medlemsavgift.
 8. Velge leder for ett år.
  Velge to personer til styret for to år.

Velge tre personer til valgkomiteen (to medlemmer og en vara)
Velge revisorer for ett år.

 1. Behandle innkomne saker.
 2. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styret etter forslag fra valgkomiteen.
 3. Behandle styrets forslag til fiskeregler for sesongen 2021.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen
 26.august.

Representant fra Elveguiden kommer for å informere om hva de kan tilby.

På grunn av koronasituasjonen blir det enkel servering.
Årsmøtet vil bli avholdt på dato om koronareglene gir oss mulighet til det, men
vi må ta forbeholdt om at møtet kan bli flyttet.

Se vår hjemmeside
www.skauga.no eller facebookside for fortløpende
informasjon.

Vel møtt!

                                                                       Styret