skauga
Elveside/Medlemsinfo

Medlemsinfo april 2019

Årsmeldingen for Skauga elveierforening 2018 ble gjennomgått og godkjent på årsmøtet 26. mars. Du kan lese årsmeldingen i sin helhet her:

MaritBogen
torsdag 25.april 2019 / 20:50
arsmelding_2018.pdf Årsmelding 2018

Fiskeregler for 2019 ble vedtatt. Se fiskeregler 2019 her.

Årsmøtet vedtok å etablere ny laksebørs. Det er inngått avtale med firmaet Brief-it AS. Den nye laksebørsen er bygget på prinsippet om at fiskeren selv legger inn i børsen via en mobilapp. Børsen blir da oppdatert hele tiden slik at informasjonen på børsen er i sanntid. Mer info om dette vil bli lagt ut før sesongstart.

Endring av styret: Ditlev Alseth (kasserer) og Svein Ivar Larsen (sekretær) gikk ut av styret.

2 nye styremedlemmer ble valgt: Trygve Sørås og Marit Bogen.Trygve Sørås har overtatt vervet som kasserer og Marit Bogen som ny sekretær.

Vi har etablert en ny side på nettsiden som heter driftsplan, der rapporter, prosjekter og forvaltningen av elva vil bli samlet. Dette i trå med medlemmenes ønske om mer medlemsretta info på nettsiden.