Etter midtsesongevalueringen 15.juni besluttet styret å forlenge fiskesesongen ut august, med nye fiskeregler fra 16.august. Dette er iht. forhåndsavtale med Miljødirektoratet.

Elveside/Fiskeregler
Fangst-statistikk i Skauga i 2023
2,11
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
114
Totalt antall fisk fisket
1
Laks 7kg og over
88
Laks under 3kg

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til mandag 24. april 2023. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 11. april. 

Elveside/Medlemsinfo

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

Trusler/Politikk

Fra andre medier

18. april 2024

La Skjoma leve

05. april 2024

Til kamp, Rosinante