årsmøte

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til mandag 24. april 2023. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 11. april. 

Elveside/Medlemsinfo

Sesongstart nærmer seg i Skauga!  Fisketiden for 2022 er fra 15, juni og til og med 15. august. Døgnkvoten er uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn. Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midsesongevalueringen 15. juli. Du kan lese alt om fisket 2022 her.

Lokkeflomtabell for fiskesesongen 2022 fra Svartelva Kraftverk finner du her. Blir det langvarig tørkeperiode i elva, er det muligheter for å endre på tabellen og slippe vann etter behov.

Elveside/Fiskeregler

Godt og vel 3000m3 med stein er fraktet fra Ofaret og til elva i høst. Steien skal brukes til viderføring av trinn 2 av Skaugaprosjektet fra Breigjerdet til Solem. Vi er i dialog med Trønderenergi om stenging av Svartelva et par uker tidlig på nyåret 2022 slik at Pallin kan sluttføre oppdraget.

 

Elveside/Medlemsinfo
Fangst-statistikk i Skauga i 2022
2,58
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
449
Totalt antall fisk fisket
17
Laks 7kg og over
311
Laks under 3kg
skauga

Fangstene som er meldt inn til laksebørsen så langt viser en totalfangst på 752 kg, mot 803 kg i 2020.  Av dette har vi i år vi satt levende ut 18%. Snittvekten har i år gått opp, fra 2 kg i 2020 til 2,8 kg i år. Den største laksen som er meldt inn er på 8,9 kg. 

Elveside/Fangst

Skandinavisk Naturovervåking AS v /Ole Kristian Berggård og Ragnar Dahle utførte dykk i skauga 11. august etter rapport om pukkelaks i elva. Dykket resulterte i uttak av 10 pukkellaks.

Elveside/Pukkellaks

Etter midtsesongevalueringen 15. juli besluttet styret å forlenge fiskesesongen ut august, med nye fiskeregler fra 16 august. Dette er iht. forhåndsavtalen vi har med Miljødirektoratet.

 

Elveside/Fiskeregler

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

NJFF- Finnmark har hatt årsmøte i Alta. Et viktig tema har vært bekjempelse av pukkellaks og aktuelle løsninger. Fra oss i BJFF synliggjorde vår leder – Geir Kristiansen hvilke planer og erfaringer vi har fra både Kongsfjordelva og Storelva.

 

Kongsfjordelva

Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Fra andre medier