skauga

Denne uka startet klargjøring og utkjøring av stein til elvebredden ved Breigjerdet. Steinen fraktes til og blir lagret på nordsiden av elva. Å realisere Skaugaprosjektet trinn 2 har vært en lang prosess, men nå er søknader om tillatelser innvilget av alle instanser og deler av finansieringen er på plass. Blir det gode forhold i elva starter arbeidet med utlegging i elva rett etter jul. Formålet med prosjektet er å bedre oppvekstsvilkårene for laksen i Skauga.

Elveside/Prosjekt

Elveierforeningen har fått i oppdrag å gjennomføre prøvefiske etter rømt oppdretts-laks nå i høst. Fiske vil foregå med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver).

Fiskesesongen er over for i år. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva første del av sesongen og periodevis i august. I år har vi hatt bra fiske langs hele vassdraget og styret sitter med den oppfatning at alle fiskerne har kost seg i elva, og dette gleder oss som sitter og forvalter vassdraget. Spesielt gledelig er det at det er en del ungdommer som har begynt å fiske.

Elveside/Sportsfiske
skauga

Et spesielt år er på hell. En spasertur langs elvebredden kan være fin rekreasjon hele året og spesielt nå i disse...

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2020
2,45
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
281
Totalt antall fisk fisket
18
Laks 7kg og over
212
Laks under 3kg
skauga

Ulovlig fiske bekymrer i forhold til at tallet på gytefisk i elva blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå forvaltningsmålet for elva. Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.

Elveside/Ulovlig fiske

Grunnen til at styret nå fremskynder endring av reglene er at det i de siste ukene har vært mindre innsig av laks til Trondheimsfjorden. Nye fiskeregler blir etter forhåndsavtale. Skulle det vise seg at det blir dårlige fiskeforhold nå i august, vil styret komme til å endre fiskereglene på nytt. 

Elveside/Fiskeregler

Etter åpningen 15. juni har det vært tørke og liten vannføring i Skauga. Dette har ført til at laksen ikke kommer seg opp i elva.  Etter midtsommerevalueringen har styret besluttet å utvide fisketiden i Skauga til 31.08.2020.

Elveside/Fisketider

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Når forurenser ikke tar ansvar og politikerne ikke stiller krav, taper naturen. Fellesskapet sitter igjen med regningen.

Trusler/Genetikk

En sommerjobb som byr på fantastiske muligheter for opplevelser og sportsfiske. BJFF søker nå nye vakter for både Kongsfjordelva og Storelva. Elvene representerer noe av det beste laksefiske som landet har å by på - samtidig i en helt unik natur tilnærmet så langt nord man kan komme. Vaktjobben byr også på utfordringer, og kan være solid erfaring i utmarksforvaltning.

Kongsfjordelva

Fra andre medier

21. januar 2021

Natur i maskineriet