Fisketider

Etter midtsesongevalueringen utvides fisketiden til 31. august. Etter 15. august er fiske med mark som agn forbudt.

Sportsfiske

For å unngå smitte av fiskesykdommer SKAL alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag desinfiseres før bruk i Skauga. Ved Skauga er det satt ...

Fiskeregler

Forholdene i elva har bedret seg og det meldes om regn. Derfor har styret vedtatt at fiskeregler med lett fiske oppheves fra lørdag 04.08.18 kl ...

Sportsfiske

Styret i elveierforeningen har foretatt midtsesongevaluering og mener ut fra innmeldte fangster så langt og observasjoner at gytebestandsmålet vil ...

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Skauga i 2017