Bekkeløp

Ryddearbeidet som ble gjort i bekken i fjor høst ser ut til å være velykket. Det ble funnet en god del årsyngel av både laks og sjøørret i ...

Gytebestand

Tidligere i år engasjerte vi NTNU Vitenskapsmuseet til å forta gytefisk registrering i hele elvas lengde. Metoden som skal brukes er registrering ...

Kultivering

Det var stor innsats fra elever ved Skaugdal Montesorriskole i 2017 som deltok med og rydde Grennebekken.

Sportsfiske

Det er innlevert 183 skjellprøver av 299 avlivet er ganske bra, men ikke godt nok. Vi skulle gjerne ha fått inn flere. Gledelig at det fremdeles er ...

Fangst- statistikk i Skauga i 2017