Sesongstart nærmer seg i Skauga!  Fisketiden for 2020 er fra 15, juni og til og med 15. august. Døgnkvoten er uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn. Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midsesongevalueringen 15. juli. Koronavirus og laksesesong - Fakta og råd legges fortløpende ut på våre facebook og hjemmesider.

Elveside/Fiskeregler

Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening blir 10. juni i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte møte i regi av Skauga Elveierforening utsatt på ubestemt tid. Nå har myndighetene åpnet opp for at opptil 50 personer kan delta i et arrangement og vi kan derfor arrangere årsmøte som planlagt.

Elveside/Medlemsinfo

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2019
2,45
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
281
Totalt antall fisk fisket
18
Laks 7kg og over
212
Laks under 3kg
Fluefiskekurs

2019 var det internasjonale året for villaksen!  I den forbindelse søkte Skauga Elveierforening om arrangementsstøtte til kursning.

Elveside/Sportsfiske

Vi minner om at alle fiskere er pålagt å gjøre forebyggende tiltak for å unngå spredning av fiskesykdommer. Fiskeutstyr kan desinfiseres på vår selvbetjeningsstasjon ved Foss bru.

Årsmeldingen for Skauga elveierforening 2018 ble gjennomgått og godkjent på årsmøtet 26. mars. Du kan lese årsmeldingen i sin helhet her:

Elveside/Medlemsinfo

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Lakselv grunneierforening ønsker å komme med en presisering av innhold og intensjon med Facebookinnlegget fra 18.mai "Oppdatering: Korona og reiserestriksjoner".

Facebook innlegget var ment som en hurtig oppdatering hvor vi uten å gå inn på detaljer ønsket å informere om regjeringens fremdriftplan for en eventuell oppmykning av reiserestriksjoner for utenlandske fiskere. Samtidig ville vi informerte om at fiskekort ikke kan refunderes på forhånd slik situasjonen fremstår på nåværende tidspunkt.

Vi ser av reaksjoner som har kommet i etterkant av innlegget at innholdet kan ha blitt oppfattet på en annen måte en det som var tenkt. Det er derfor på sin plass å presisere vår opprinnelige intensjon med innlegget og gi en forklaring på vårt standpunkt i saken. Vi har valgt å publisere dette på engelsk da mange av de berørte er engelskspråklige. 

LakselvaElveside/Fiskekort

Fra andre medier