Ulovlig fiske

Lakeseoppsynet for Skauga har vært og tatt opp et garn som var plassert under Skauga bru. Beslaget er gjennomført etter tilatelse fra politi og ...

Sportsfiske

Vi har hatt en pangstart med fiske i Skauga siden starten 15. juni! Summert 1. juli var det innrapportert på børsen 99 laks, av disse er 13 laks ...

Ungdom

En klasse fra Skaugdal Montessoriskole flytta klasserommet til elvebredden ved Fossbru med fiske og grilling i dag.

Fangst- statistikk i Skauga i 2017