Laks 5,2 kg tatt på flue på Rokseth valdet. Den heldige fisker, Tom Brenn.
Fangst

Fiskesesongen er over i Skauga. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva i store deler av sesongen.

Fluefiskekurs
Sportsfiske

2019 er det internasjonale året for villaksen!  I den forbindelse søkte Skauga Elveierforening om arrangementsstøtte til kursning.

Laks i Fossbrottet
Fiskeregler

Lett fiske opphører i Skauga nedstrøms Svartelva fra fredag 9.

Fiskeregler

På grunn av det varme været og lav vannstand endres fiskereglene i Skauga til lett fiske fra søndag 28.07.2019 kl.21:00.

Fangst- statistikk i Skauga i 2018