skauga

Koronarestriksjonene gjør at vi ikke ser noen mulighet til å samle medlemmene til "fysisk" årsmøte 29. april. Styret vil komme tilbake med ny dato.

Elveside/Medlemsinfo

Skauga er nå å finne i Elveguiden! Styret har jobbet med tilknyttingen siden årsmøtet 2020 vedtok å bytte laksebørs til den Elveguiden tilbyr. Den nye laksebørsen har samme prinsipp som laksebørsen.no, der fiskeren selv registrerer fangsten via en app på telefonen.

Elveside/Sportsfiske

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til 29. april 2021. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus, så fremt koronasituasjonen tillater det. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 15 april. 

 

Elveside/Medlemsinfo
skauga

Fiskesesongen er over for i år. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva første del...

Elveside/Sportsfiske

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2020
2,04
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
385
Totalt antall fisk fisket
6
Laks 7kg og over
311
Laks under 3kg
Skaugaprosjektet trinn 2

Basert på erfaringene fra Skaugaprosjektet trinn1 og videre undersøkelser ønsker elveierfoeningen å videreføre prosjektet på strekningen Solem – Breigjerdet. Det er nødvendig med et fullførende trinn 2 for å restaurere elva slik at det oppnås optimale forhold for gyting og oppvekst for laks og sjøørret. Målet med prosjektet er derfor å få oppgradert nedre deler av elva, samt bedre overlevelsen ved å sikre gode oppvekstforhold.

Elveside/Prosjekt

Denne uka startet klargjøring og utkjøring av stein til elvebredden ved Breigjerdet. Steinen fraktes til og blir lagret på nordsiden av elva. Blir det gode forhold i elva starter arbeidet med utlegging i elva rett etter jul. Formålet med prosjektet er å bedre oppvekstsvilkårene for laksen i Skauga.

Elveside/Prosjekt

Elveierforeningen har fått i oppdrag å gjennomføre prøvefiske etter rømt oppdretts-laks nå i høst. Fiske vil foregå med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver).

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier