skauga

Sesongstart nærmer seg i Skauga!  Fisketiden for 2021 er fra 15, juni og til og med 15. august. Døgnkvoten er uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn. Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midsesongevalueringen 15. juli. Du kan lese alt om fisket 2021 her.

Elveside/Fiskeregler

Elveierforeningen vil takke alle fiskerne som bidro i overvåkingsfiske høsten 2020! Vi kan nå presentere resultatet etter skjellprøveanalysen.

Elveside/Rømming

Koronarestriksjonene gjør at vi ikke ser noen mulighet til å samle medlemmene til "fysisk" årsmøte 29. april. Styret vil komme tilbake med ny dato.

Elveside/Medlemsinfo
skauga

Skauga er nå å finne i Elveguiden! Styret har jobbet med tilknyttingen siden årsmøtet 2020 vedtok å bytte laksebørs til...

Elveside/Sportsfiske

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2020
2,04
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
385
Totalt antall fisk fisket
6
Laks 7kg og over
311
Laks under 3kg
skauga

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til 29. april 2021. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus, så fremt koronasituasjonen tillater det. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 15 april. 

 

Elveside/Medlemsinfo

Basert på erfaringene fra Skaugaprosjektet trinn1 og videre undersøkelser ønsker elveierfoeningen å videreføre prosjektet på strekningen Solem – Breigjerdet.

Elveside/Prosjekt

Denne uka startet klargjøring og utkjøring av stein til elvebredden ved Breigjerdet. Steinen fraktes til og blir lagret på nordsiden av elva. Blir det gode forhold i elva starter arbeidet med utlegging i elva rett etter jul. Formålet med prosjektet er å bedre oppvekstsvilkårene for laksen i Skauga.

Elveside/Prosjekt

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Bjørnar og Ørjan prøver med diskusjon, digresjon og kanskje litt fakta lose folk gjennom fiskens og fiskerens liv. I denne episoden gjester NLs egen Sigurd Hytterød podden med sin spisskompetanse på Gyro.

Norske Lakseelver/Gyro

Fra andre medier