skauga

Vannregionmyndigheten i Trøndelag, Fylkesmannen og vannområdekoordinatorene i Trøndelag besøkte Skauga sist uke. De var på Fosen for å få erfaringer om hvordan vann blir ivaretatt i forbindelse med fysiske inngrep og planlegging.

Elveside/Prosjekt

Lite nedbør og høye temperaturer de siste dagene  gjør at levevilkårene for laksen i kulpene byr på utfordringer. Trønderenergi har sagt seg villig til å kjøre ekstra vann natt til torsdag 18. juni for å få ned temperaturen på vannet i elva. Lokkeflommer blir kjørt som planlagt fra fredag 19. juni.

Elveside/Sportsfiske

OBS ny adr til veterinærinstituttet for dere som sender inn konvoluttene selv:

Veterinærinstituttet

POSTBOKS 4024 ANGELLTRØA
7457 TRONDHEIM

Elveside/Fangst

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2019
2,45
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
281
Totalt antall fisk fisket
18
Laks 7kg og over
212
Laks under 3kg

Sesongstart nærmer seg i Skauga!  Fisketiden for 2020 er fra 15, juni og til og med 15. august. Døgnkvoten er uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn. Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midsesongevalueringen 15. juli. Koronavirus og laksesesong - Fakta og råd legges fortløpende ut på våre facebook og hjemmesider.

Elveside/Fiskeregler

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Storelva – den nyeste av lakseelver i Finnmark, en tilnærmet ren villmarks elv  voktes av Kim Bakke som er BJFF sin elvevakt her for denne sesongen.

Kongsfjordelva

Sira Kina Kraftselskap starter opp med tiltak i Giljajuvet /  Dirdalselva i uke 31.

Entreprenør er Heibl Entreprenør.

Sira-Kvina som byggeleder kommer til å ha tett oppfølging med entreprenør.

Arbeidet er beregnet til 6-7 uker.

Vi regner ikke med at det vil ha noen påvirkning på lakseførende strekning siden det nesten ikke er finstoff i elven.

Den lille parkeringsplassen rett ved tunnelen blir nyttet som rigg for mannskapsbrakke og maskinpark.

Det vil være stengt for adgang inn på den gamle vegen mens det pågår anlegg. Hele område er rasutsatt.

 

DirdalselvaForvaltning

Fisket i Gaula har vært svært godt så langt i år. Dette har ført til travle dager for oppsynet, da flere fiskere blir fristet til å bryte kvoter, unngå rapportering samt å bevisst rapportere feil.

GaulaElveside

Fra andre medier

28. juni 2020

Fortidens synder