skauga

Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening er planlagt til 2. september i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte årsmøte i april utsatt på ubestemt tid. Vi håper vi kan arrangere møtet så fremt det ikke blir endringer i koronareglene igjen.

Elveside/Medlemsinfo

2 pukkellaks  ble fanget i Fossbrottet fredag. Det ble i tillegg observert et flak som kom opp fra sjøen samme dag. Utfisking har startet ved at vi har engasjert faste fiskere til å komme til elva. Pukkelaksen er en uønsket art og skal avlives.

Elveside/Pukkellaks
skauga

Skauga er nå å finne i Elveguiden! Styret har jobbet med tilknyttingen siden årsmøtet 2020 vedtok å bytte laksebørs til...

Elveside/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Skauga i 2020
2,04
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
385
Totalt antall fisk fisket
6
Laks 7kg og over
311
Laks under 3kg
Skauga

Sesongen startet med nedbør og bra vannføring i elva. Allerede 5 min etter midnatt 15. juni ble første laks tatt i Fossbrottet. Selv om vannstanden har falt mer og mer, har det vært en bra sesongstart. Snittvekten på innmeldte fangster på 3,8 kg er høyt for Skauga å være.

Elveside/Fangst

Sesongstart nærmer seg i Skauga!  Fisketiden for 2021 er fra 15, juni og til og med 15. august. Døgnkvoten er uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn. Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midsesongevalueringen 15. juli. Du kan lese alt om fisket 2021 her.

Elveside/Fiskeregler

Elveierforeningen vil takke alle fiskerne som bidro i overvåkingsfiske høsten 2020! Vi kan nå presentere resultatet etter skjellprøveanalysen.

Elveside/Rømming

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening er planlagt til 2. september i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte årsmøte i april utsatt på ubestemt tid. Vi håper vi kan arrangere møtet så fremt det ikke blir endringer i koronareglene igjen.

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Etter at forvaltningslaget for Ranavassdraget har endret fiskereglene §4 for gjenutsetting av fisk finner gul sone det nødvendig å stenge fisket på Kyrrebergan.

Ranaelva

Siste døgn har det i store deler av nedslagsfeltet kommet betydelig med nedbør og vanntemperaturen har sunket betraktelig. På bakgrunn av dette blir det åpnet for fiske fra kl 12.00 i dag 30.juli.

GaulaElveside

Fra andre medier