Medlemsinfo

Årsmeldingen for 2018 ble gjennomgått på årsmøtet 26. mars. Den inneholder en orientering om de aktivitetene som ble gjennomført på ...

Fiskeregler

Fisketiden for Skauga 2019 er fra 15.juni til og med 15.august. Elveierforeningen fikk ikke gjennomslag hos Miljødirektoratet om øking av ...

Natur

Vi oppfordrer alle grunneiere å rydde bort plast fra elvekant og bekker før sesongstart. Viderformidler også info om «Hold Midt-Norge Rent ...

Medlemsinfo

Årsmøte i Skauga elveierforening avholdes i Sunde Misjonshus tirsdag 26. mars 2019,  kl.19:30. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må ...

Fangst- statistikk i Skauga i 2018