Etter midtsesongevalueringen 15.juni besluttet styret å forlenge fiskesesongen ut august, med nye fiskeregler fra 16.august. Dette er iht. forhåndsavtale med Miljødirektoratet.

Elveside/Fiskeregler
Fangst-statistikk i Skauga i 2022
2,58
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
449
Totalt antall fisk fisket
17
Laks 7kg og over
311
Laks under 3kg

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til mandag 24. april 2023. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 11. april. 

Elveside/Medlemsinfo

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!