Sesongstart nærmer seg i Skauga!  Fisketiden for 2020 er fra 15, juni og til og med 15. august. Døgnkvoten er uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn. Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midsesongevalueringen 15. juli. Koronavirus og laksesesong - Fakta og råd legges fortløpende ut på våre facebook og hjemmesider.

Elveside/Fiskeregler

Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening blir 10. juni i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte møte i regi av Skauga Elveierforening utsatt på ubestemt tid. Nå har myndighetene åpnet opp for at opptil 50 personer kan delta i et arrangement og vi kan derfor arrangere årsmøte som planlagt.

Elveside/Medlemsinfo

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2019
2,45
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
281
Totalt antall fisk fisket
18
Laks 7kg og over
212
Laks under 3kg
Fluefiskekurs

2019 var det internasjonale året for villaksen!  I den forbindelse søkte Skauga Elveierforening om arrangementsstøtte til kursning.

Elveside/Sportsfiske

Vi minner om at alle fiskere er pålagt å gjøre forebyggende tiltak for å unngå spredning av fiskesykdommer. Fiskeutstyr kan desinfiseres på vår selvbetjeningsstasjon ved Foss bru.

Årsmeldingen for Skauga elveierforening 2018 ble gjennomgått og godkjent på årsmøtet 26. mars. Du kan lese årsmeldingen i sin helhet her:

Elveside/Medlemsinfo

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier