Gytebestand

En god nyhet på tampen av året for Skauga er rapporten etter gytegropregistreringen som ble foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet i høst. Det ble ...

Bekkeløp

Ryddearbeidet som ble gjort i bekken i fjor høst ser ut til å være velykket. Det ble funnet en god del årsyngel av både laks og sjøørret i ...

Gytebestand

Tidligere i år engasjerte vi NTNU Vitenskapsmuseet til å forta gytefisk registrering i hele elvas lengde. Metoden som skal brukes er registrering ...

Kultivering

Det var stor innsats fra elever ved Skaugdal Montesorriskole i 2017 som deltok med og rydde Grennebekken.

Fangst- statistikk i Skauga i 2017