Rømming

Det blir i oktober utført fiske etter rømt oppdrettslaks i Skauga. Er det noen grunneiere som ikke ønsker at noen skal drive prøvefiske på deres ...

Sportsfiske

Da er fiskesesongen i Skauga over for i år! Det har vært en god sesong med mange fine fangster.

Fisketider

Etter midtsesongevalueringen utvides fisketiden til 31. august. Etter 15. august er fiske med mark som agn forbudt.

Sportsfiske

For å unngå smitte av fiskesykdommer SKAL alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag desinfiseres før bruk i Skauga. Ved Skauga er det satt ...

Fangst- statistikk i Skauga i 2017