Medlemsinfo

Årsmøte i Skauga elveierforening avholdes i Sunde Misjonshus tirsdag 26. mars 2019,  kl.19:30. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må ...

Sportsfiske

Skauga Elveierforening tilbyr kurs i fluebinding med oppstart 18.mars. Resterende datoer avtales første kurskveld. Kurset vil bli et kveldskurs ...

Laksevassdrag

En god nyhet på tampen av året for Skauga er rapporten etter gytegropregistreringen som ble foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet i høst. Det ble ...

Bekkeløp

Ryddearbeidet som ble gjort i bekken i fjor høst ser ut til å være velykket. Det ble funnet en god del årsyngel av både laks og sjøørret i ...

Fangst- statistikk i Skauga i 2018