Sportsfiske

Vi har fått skjellprøverapport fra Veterinærinstituttet for uke 28.

Fin laks på 6,6 kg tatt i Seterhølen på åpningen
Sportsfiske

Bra start i Skauga! Totalt 4 lakser ble meldt inn på børsen første døgn etter åpningen. Av disse 2 fine storlakser på henholdsvis 9 og 6,6 kg.

Andre sykdommer

Det er oppdaget en til nå ukjent sykdom på laks i Enningsdalselva og Sandvikselva.

Sportsfiske

Det er viktig å få daglig tilbakemelding av fangster, inkl. oppdrett, pukkelaks og levende utsatt.

Fangst- statistikk i Skauga i 2018