skauga

Grunnen til at styret nå fremskynder endring av reglene er at det i de siste ukene har vært mindre innsig av laks til Trondheimsfjorden. Nye fiskeregler blir etter forhåndsavtale. Skulle det vise seg at det blir dårlige fiskeforhold nå i august, vil styret komme til å endre fiskereglene på nytt. 

Elveside/Fiskeregler

Etter åpningen 15. juni har det vært tørke og liten vannføring i Skauga. Dette har ført til at laksen ikke kommer seg opp i elva.  Etter midtsommerevalueringen har styret besluttet å utvide fisketiden i Skauga til 31.08.2020.

Elveside/Fisketider

Vannregionmyndigheten i Trøndelag, Fylkesmannen og vannområdekoordinatorene i Trøndelag besøkte Skauga sist uke. De var på Fosen for å få erfaringer om hvordan vann blir ivaretatt i forbindelse med fysiske inngrep og planlegging.

Elveside/Prosjekt

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Skauga i 2019
2,45
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
281
Totalt antall fisk fisket
18
Laks 7kg og over
212
Laks under 3kg
Årsmøte utsatt

Lite nedbør og høye temperaturer de siste dagene  gjør at levevilkårene for laksen i kulpene byr på utfordringer. Trønderenergi har sagt seg villig til å kjøre ekstra vann natt til torsdag 18. juni for å få ned temperaturen på vannet i elva. Lokkeflommer blir kjørt som planlagt fra fredag 19. juni.

Elveside/Sportsfiske

OBS ny adr til veterinærinstituttet for dere som sender inn konvoluttene selv:

Veterinærinstituttet

POSTBOKS 4024 ANGELLTRØA
7457 TRONDHEIM

Elveside/Fangst

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Grunnen til at styret nå fremskynder endring av reglene er at det i de siste ukene har vært mindre innsig av laks til Trondheimsfjorden. Nye fiskeregler blir etter forhåndsavtale. Skulle det vise seg at det blir dårlige fiskeforhold nå i august, vil styret komme til å endre fiskereglene på nytt. 

SkaugaElveside/Fiskeregler

Fra andre medier

27. juli 2020

Kampen om vatnet