Flott smålakselv

Skauga er ei fin smålakseelv som ligger i Rissa i Indre Fosen kommune i Trøndelag.

Skauga
Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Skauga er organisert gjennom den enkelte grunneier som selger kort til sitt område. Ankomsten til elva en lett tilgjengelig, den går parallelt med riksvegen nesten hele tiden. Fiskekort på de forskjellige valdene kan kjøpes hos grunneierne eller Sport 1 Rissa , Rådhusveien 19, tlf: 73 85 22 23.

Fiskeregler


Fiskeregler for sesongen  2020

Fisketiden er fra 15. juni til og med 15. august.
Fangstkvoter for hver fisker: 1 laks pr. kalenderdøgn

Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.
Fiskereglene kan bli endret etter midtsesongevaluering 15. juli.

Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks, også laks og sjøørret som settes ut levende skal rapporteres til laksebørsen.

Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong. 

All oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives og registreres på laksebørsen.    

Oppdrett og pukkellaks belaster ikke fangstkvoten.

Koronavirus og laksesesong - Fakta og råd legges fortløpende ut på våre facebook og hjemmesider,

Skauga Elveierforening

                                                                                                

Ungdomsfiske

Ungdom under 15 år fisker gratis på enkelte vald i elva. De kan også få låne fiskeutstyr.
Kontakt Audun Alseth på 934 97 568 eller e-post: audun.alseth@broadpark.no.

Midtsesongevaluering

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering i elva. Fisket kan bli innstrammet eller utvidet avhengig av hva denne måte vise.