Flott smålakselv

Skauga er ei fin smålakseelv som ligger i Rissa i Indre Fosen kommune i Trøndelag.

skauga
Slike rugger hører nok til unntakene i Skauga, men man vet jo aldri hva som napper.
Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Skauga er organisert gjennom den enkelte grunneier som selger kort til sitt område. Ankomsten til elva en lett tilgjengelig, den går parallelt med riksvegen nesten hele tiden. Fiskekort på de forskjellige valdene kan kjøpes hos grunneierne: 

https://lakseelver.no/nb/map?river_id=22771

eller Sport 1 Rissa , Rådhusveien 19, tlf: 73 85 22 23.

Fiskeregler
Fiskeregler fra 8. august

        

Ungdomsfiske

Ungdom under 15 år fisker gratis på enkelte vald i elva. De kan også få låne fiskeutstyr.
Kontakt Audun Alseth på tlf 934 97 568.

Midtsesongevaluering

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering i elva. Fisket kan bli innstrammet eller utvidet avhengig av hva denne måte vise.