Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
04:05
16:25
09:50
22:49

Skauga Elveierforening

Elveeierlag i Skauga.

Skauga elveierforening er en sammenslutning av grunneiere i Skaugavassdraget medregnet Sørelva og Nordelva, så langt anadrome laksefisk går.

 

Mobil: 
93497568
c/o Audun Alseth
7100 Rissa