Skauga

Medlemsinformasjon

Årsmeldingen for 2018 ble gjennomgått på årsmøtet 26. mars.

Årsmøte i Skauga elveierforening avholdes i Sunde Misjonshus tirsdag 26.