Skauga

Medlemsinformasjon

Årsmeldingen for Skauga elveierforening 2018 ble gjennomgått og godkjent på årsmøtet 26. mars.

Årsmøte i Skauga elveierforening avholdes i Sunde Misjonshus tirsdag 26.