skauga
Elveside/Medlemsinfo

Årsmøte 2021

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til 29. april 2021. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus, så fremt koronasituasjonen tillater det. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 15 april. 

 

MaritBogen
onsdag 17.februar 2021 / 19:08

Årsmøte i Skauga Elveierforening

Sunde Misjonshus torsdag 29. april 2021, kl.19:30

 1. Velge møteleder.
 2. Godkjenne sakslistesakliste og innkalling.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen som skal underskrive protokollen.
 5. Behandle styrets årsmelding og regnskap.
 6. Elveguiden. Representant fra Elveguiden kommer for å informere om hva de kan tilby. Skaugakortet.
 7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette medlemsavgift.
 8. Velge leder for ett år.
  Velge to personer til styret for to år.

Velge tre personer til valgkomiteen (to medlemmer og en vara)
Velge revisorer for ett år.

 1. Behandle innkomne saker.
 2. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styret etter forslag fra valgkomiteen.
 3. Behandle styrets forslag til fiskeregler for sesongen 2021.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen
 15. april.

På grunn av koronasituasjonen blir det enkel servering. Styret vil komme med alternative løsninger hvis det ikke tillates at vi har fysisk møte.

Vel møtt!

                                                                       Styret