skauga
Elveside/Fiskeregler

Koronatiltak i laksesesongen

Denne sesongen må det tas "koronahensyn". Dette gjelder for laksefiskere under fiske og opphold i gapahuk og ved desinfisering. 

MaritBogen
fredag 08.mai 2020 / 17:15

Koronahensyn under laksefiske  
Husk at generelle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) også gjelder i forbindelse med laksefiske. Norske Lakseelver har tilpasset råd og tiltak fra FHI til situasjoner i og ved lakseelva.

 • Ikke reise på fisketur hvis du har symptomer som er forenlige med COVID 19-smitte.
 • Gjør gode forberedelser før fisketuren slik at ekstra besøk i butikker og andre steder der kontakt med «nye» mennesker kan unngås 
 • Hold avstand til andre fiskere, turgåere og ved henvendelse til rettighetshavere 
 • Husk å desinfisere fiskeutstyr og fiskebekledning, men vis hensyn og følg smittereglene ved desinfeksjonsstasjonen 
 • Bruk engangshansker når fellesutstyr som for eksempel håver benyttes 
 • Unngå sammenkomster som ikke er nødvendige. Hold avstand ved møter rundt naturlige samlingspunkter som gapahuker, fiskehytter og desinfeksjonsstasjoner 
 • God avstand mellom personer gjelder både i båt og på elvebredden 
 • Vær ekstra varsom med risikofylte aktiviteter som kan utløse behov for hjelp fra andre, for eksempel dyp vading 
 • Husk god hånd- og hostehygiene og prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold  
 • Husk hyppig vask/desinfiser av gjenstander som berøres av flere  
 • Ta gjerne med eget desinfeksjonsmiddel, for eksempel Antibac 
 • Unngå håndhilsning og klemming med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner 
 • Hvis du blir syk med symptomer på COVID-19 mens du er på laksefiske må du reise hjemme og følge veiledning fra helsepersonell 
Rutine ved gapahuker
Rutine ved desinfisering