Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
10:24
22:53
04:21
16:52

Fiskeregler Skauga

Fiskeregler Skauga

Fisketider

Laks

Laks: 
fra 15. juni til 15. august

Fiskeregler for sesongen 2019

Fisketiden er fra 15.juni til og med 15.august.
Fangstkvoter for hver fisker: 1 laks pr. kalenderdøgn

Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.
Fiskereglene kan bli endret etter

midtsesongevaluering den 15. juli.

Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,

også laks og sjøørret som settes ut levende skal

 rapporteres til laksebørsen.

Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet.
Sjøørreten er totalfredet.

All oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives
 og registreres på laksebørsen.    

Oppdrett og pukkellaks belaster ikke fangstkvoten.