målselva laksefiske
Sportsfiske/Fiskeregler

Koronaregler under laksefiske

Husk at generelle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) også gjelder i forbindelse med laksefiske. Norske Lakseelver har tilpasset råd og tiltak fra FHI til situasjoner i og ved lakseelva.

Erling Andreassen
torsdag 13.august 2020 / 19:18

Les også:

 

  • Ikke reise på fisketur hvis du har symptomer som er forenlige med COVID 19-smitte

• Gjør gode forberedelser før fisketuren slik at ekstra besøk i butikker og andre steder der kontakt med «nye» mennesker kan unngås

• Hold avstand til andre fiskere, turgåere og ved henvendelse til rettighetshavere

• Husk å desinfisere fiskeutstyr og fiskebekledning, men vis hensyn og følg smittereglene ved desinfeksjonsstasjonen

• Bruk engangshansker når fellesutstyr som for eksempel håver benyttes

• Unngå sammenkomster som ikke er nødvendige. Hold avstand ved møter rundt naturlige samlingspunkter som gapahuker, fiskehytter og desinfeksjonsstasjoner

• God avstand mellom personer gjelder både i båt og på elvebredden

• Vær ekstra varsom med risikofylte aktiviteter som kan utløse behov for hjelp fra andre, for eksempel dyp vading

• Husk god hånd- og hostehygiene og prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold

• Husk hyppig vask/desinfiser av gjenstander som berøres av flere

• Ta gjerne med eget desinfeksjonsmiddel, for eksempel Antibac

• Unngå håndhilsning og klemming med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner

• Hvis du blir syk med symptomer på COVID-19 mens du er på laksefiske må du reise hjemme og følge veiledning fra helsepersonell