Illustrasjonsfoto
Elveside/Fiskeregler

Fiskesesongen 2020 starter snart

Fra Nye Troms 8.juni: Vil koronahensyn ødelegge for fiskesesongen som starter 15. juni? Hvilke hensyn kan det være lurt å legge vekt på i år? Hvordan skal fiskere og rettighetshavere forholde seg i ulike sammenhenger. Må fiske utøves på særskilte måter? Slike spørsmål vil fort dukke opp i år. Her følger noen betraktninger.

OysteinIselvmo
fredag 12.juni 2020 / 11:18

Koronahensyn

Siden midten av mars har Norge hatt restriksjoner for å hindre stor smittespredning i landet. Restriksjoner og veiledninger i forskjellige sammenhenger er utarbeidet for ulike bransjer. Selv om fiske foregår utendørs og ofte i god avstand til andre er det nødvendig å tenke seg om i forbindelse med de aktivitetene som er knyttet til fiske, det være seg desinfisering, avstand til andre fiskere, oppførsel i og ved gapahuker, fiskehytter, fiske fra båt, kontakt mellom fiskere og utleiere og lignende.

 

Helsetilstand og hygiene

Generelt er det viktig med god hand- og hostehygiene. Det er ikke like lett med tilgang til såpe eller annet vaskemiddel når man er i og ved elva selv om vannmengden er til stede i massevis. Det kan derfor være lurt å ha med eget desinfeksjonsmiddel (f.eks. Antibac). Bruk av engangshansker er en god idé ved bruk av felles utstyr som håver og slikt. I sosiale sammenhenger følger man de generelle rådene som gis av FHI. Disse rådene kan endres gjennom sesongen, men per nå gjelder det å holde en avstand 1 meter.

Dersom man føler seg syk med symptomer på COVID-19 må du reise hjem og følge veiledning man kan få fra helsepersonell. Og selvfølgelig dersom man kjenner slike symptomer før man skal dra på fiske holder man seg hjemme til situasjonen er avklart.

 

Desinfisering

Hold anbefalt avstand til andre fiskere når du er på desinfiseringsstasjonene. Bruk gjerne engangshansker når du desinfiserer utstyret. Det som er greit å vite er at Virkon S også er desinfiseringsmiddel i forhold til covid-19. Desinfiser utsyr som er brukt felles.

 

Gapahuker

Det står mange gapahuker langs vassdraget der fiskere vil befinne seg av og til, og noen ganger flere i lag også. Hold anbefalt avstand til andre, både fiskere, rettighetshavere og oppsynspersonell. Gjenstandersom brukes felles bør vaskes eller desinfiseres ofte.

 

Andre momenter ved fiske

All fisk med sikre tegn på å være oppdrettslaks skal avlives. Det samme gjelder pukkellaks. Av disse artene skal også tas skjellprøver som legges i skjellprøvekonvolutter, og det noteres de opplysningene som det er avsatt plass til på konvoluttene. Pukkellaksen har veldig små skjell så der ser det ut som man skraper av ‘hud’ for å si det slikt. Informasjon fra skjell av ulike arter gir flere typer informasjon som er viktig for å følge utviklingen av fiskestammene i vassdraget over tid.

                                                                                                       Skitt fiske!

 

8. juni 2020. Odd-Helge Utby, leder for Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget.