Dam og vandringshindre

Skiensvassdraget ovenfor Norsjø drenerer ca. ¾ av Telemark Fylke. Det kan deles inn i fire grener: Øst-Telemarksvassdraget, Hjartdøla/Heddøla, Bøelva og Eidselva. Kvartærgeologi omhandler geologien i den kvartære perioden, dvs. de siste 2-3 mill. år av jordens historie.

Elveside/Fakta
Skienselva_laksetrapp.jpg

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner gjennom sentrum av to byer.

Sportsfiske/Fakta
Fangst-statistikk i Skiensvassdraget i 2023
3,22
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
467
Totalt antall fisk fisket
20
Laks 7kg og over
238
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Kortsalget for lokale fiskere vil bli gjennomført online den 01.03.2024, og salget starter kl. 18:00

Salget vil bli streamet på https://www.altaposten.no/, og sendingen starter kl. 17:45

Merk at streamen er på etterskudd av selve salget, så man må selv følge med der man er innlogget, når man skal kjøpe fiskekort. 

AltaelvaElveside

Fra andre medier