Fangst-statistikk i Skiensvassdraget i 2023
3,22
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
467
Totalt antall fisk fisket
20
Laks 7kg og over
238
Laks under 3kg

Stortinget har opprettet ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg på om lag 50 av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse.

Laksebestandene som omfattes av ordningen skal: beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene, og i de nærliggende fjord- og kystområdene. Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Faktorer som truer laksen i disse lokalitetene skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak.

Nasjonal laksefjord/Fakta

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier

29. mai 2024

Nrk om sesongstart

29. mai 2024

Dette er Watermoon