Skienselva Elveeierlag

Hjellevannet

Skienselva Elveeierlag

Skienselva elveeierlag er et organisert fellesskap mellom de registrerte fiskerettshaverne i nedre del av Skiensvassdraget. Lagets geografiske avgrensing er Skienselva, nedstrøms Skotfoss til utløpet i Frierfjorden, avgrenset av en linje fra Torsbergodden og til utløpet av Gunneklevkanalen, samt Falkumelva og Bliva nedstrøms Røyvann. 

Laget er delt opp i følgende delområder: Delområde 1,Meierelva Definisjon: Nedstrøms Skotfoss, til og med Hjellevannet, unntatt det som inngår i delområde 4.

Delområde 2, Falkumelva. Definisjon: Falkumelva og Bliva til nedstrøms Røyvann, unntatt det som inngår i delområde 3.

Delområde 3, Bliva. Definisjon: Eiendommene gnr 9 bnr 1, 2 og 15, gnr 10 bnr 14 og 31, gnr 11 bnr 1, gnr 411, bnr 1 og gnr 413 bnr 2 i Falkumelva og Bliva opp til nedstrøms Røyvann. 

Delområde 4, Klosterfossen og Skottfoss. Definisjon: Eiendommene gnr 212 bnr 7, 564 og 696, gnr 283 bnr 928, gnr 300 bnr 1115, 1464, 1465, 1466, 1468, 1470, 1881, 2183, 2186, 2191, 2194, 2196, 2197, 2198, 2649, 2651, 3624, 3628, 4726 og 4814, gnr 404 bnr 3.

Delområde 5, Skienselva. Definisjon: Nedstrøms Hjellevannet, unntatt det som inngår i delområde 4.

Les mer

Skienselva Elveeierlag består av alle de grunneiere som forvalter fiske og fiskeoppsyn i nedre del av Skiensvassdraget og består av 521 andeler. Laget er organisert i henhold til forskrift om pliktig organisering.