Elveside/Fiskeregler

Tilleggsregler for Bliva, Klosterfoss og Skotfoss

Her er en oversikt over tilleggsregler for Skotfoss, Klosterfoss og Bliva.

mandag 01.april 2024 / 23:01

Tilleggsregler for BLIVA:

Fisketider. Det er nattefredning fra 24:00 til 05:00.

Fisketid formiddag: 05:00 til 14:00

Fisketid ettermiddag: 14:00 til 24:00
Det er ikke tillatt å fiske både formiddag og ettermiddag på samme dag. Det er kvoter på maks 2 laks/ørret pr pers, per døgn.

1. Onsdager er avsatt til medlemmer med dugnadskort og til L.F. ansatte med fiskekort.                           Fisketid    05:00 til 24:00.
     Det er ikke sonedeling på dugnadsdagene i alle GS sine soner.

2. Rullerende fiske på alle naturlige fiskeplasser hver hele time.

3. Søkke er kun tillatt brukt ved markfiske. Kun en stang pr. fisker.

4. Merket sone ved Gromstulhølen er fredet.

5. Oppankring av snøre er forbudt.

6. Oppdages det ulovlighet er det en plikt å melde fra til oppsynet.

7. Alle er pliktige til å levere inn fangstrapport på eget skjema.

8. Grense og fredningssoner skal respekteres.

9. Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan medføre utestenging av fiske.

10. Husk statens fiskeavgift sammen med fiskekort

Tilleggsregler for Klosterfoss (Feiet):

1. Fisket starter 1. Juni og avsluttes 31 august.

2. Fisketider: Det er nattefredning fra 24:00 til 05:00.

Fisketid formiddag: 05:00 til 14:00

Fisketid ettermiddag: 14:00 til 24:00
Det er ikke tillatt å fiske både formiddag og ettermiddag i samme sone. I tillegg innføres det       kvoter på maks 2 laks/ørret pr pers, per døgn f.o.m. 2008

3. Fredager er avsatt til medlemmer med dugnadskort og til Norske Skogs ansatte med                           fiskekort.   

     Fisketid 05:00 til 24:00.
     Det er ikke sonedeling på dugnadsdagene i alle GS sine soner.

4. Det er fritt fiske på fiskeplasser som ikke er merket.

5. Rullerende agnfiske på alle merkede fiskeplasser hver hele time.

6. Søkke er kun tillatt brukt ved agnfiske. Kun en stang pr. fisker. Hver fisker kan kun benytte to kroker under fisket.

7. Minste snøretykkelse er 0,40 mm.

8. Oppdages det ulovlighet er det en plikt å melde fra til oppsynet.

9. Alle er pliktige til å levere inn fangstrapport på eget skjema.

10. Grense og fredningssoner skal respekteres.

Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan medføre utestenging av fiske.

Tilleggsregler for Skotfoss:

1. Fisket starter 1. juni og avsluttes 31 august.

2. Fisketider. Det er nattefredning fra 24:00 til 05:00.

Fisketid formiddag: 05:00 til 14:00

Fisketid ettermiddag: 14:00 til 24:00
Det er ikke tillatt å fiske både formiddag og ettermiddag i samme sone. I tillegg innføres det       kvoter på maks 2 laks/ørret pr pers, per døgn f.o.m. 2008

3. Mandager er avsatt til medlemmer med dugnadskort og til Norske Skogs ansatte med fiskekort.          Fisketid 05:00 til 24:00
    Det er ikke sonedeling på dugnadsdagene i alle GS sine soner.