Landskjæret Drammenselva

Skiensvassdraget - bynært laksefiske!

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner gjennom sentrum av to byer. Innbyggerne i Grenland har uante fiskemuligheter rett utenfor husveggen.

Les mer

Skienselva elveeierlag forvalter den nederste delen av Skiensvassdraget fra Nordsjø til utløpet i Frierfjorden. Den anadrom lakseførende strekningen til laget utgjør i underkant av 3 mil og  går fra utløpet i Frierfjorden og deler seg i skien i en arm opp til Nordsjø og en arm som går mot  Røyvann, se kart bilde 1. Skien og Porsgrunn er i den sammenhengen to av byene i Norge der det er muligheter for å kunne fiske laks i sentrum.

Elva nedenfor Skien sentrum er saltvannspåvirket, og det er fisket saltvannsfisk helt opp til Skien sentrum. Rett ved Skien sentrum er det to kraftverk og laksetrapper som ligger i tilknytning til disse: Klosterfossen og Mølletrappa. Området ved Klosterfossen er også en av de beste fiskeplassen for laks i elva. Inne i sentrum av Skien ligger den nye Mølletrappa som er en spaltetrapp der både ål og havniøye vandrer opp i tillegg til anadrom laksefisk. På grunn av den sentrale beliggenheten utgjør trappa også et attraktivt element i bybildet der folk ofte sitter og kikker på laksen hopper. Oppe mot Norsjø ligger kraftverket Skotfoss og også den siste trappa i elveeierlaget område. Den nordlige armen av vassdraget, Faret-elva og Bøelva representerer en liten bynær oase med svært rikt biologisk mangfold og følelse av å bevege seg i et tidvis urørt naturområde. I denne delen av elva ligger også en av de viktigste gyteområdene for laks innenfor lagets område.