Desinfeksjonsstasjon Myren
Desinfeksjonsstasjon Klosterfoss
Desinfeksjonsstasjon Menstad
Elveside/Gyro

Desinfeksjonsstasjoner

Det er svært viktig at alt utstyr desinfiseres grundig før det benyttes i elva. Dette er et tiltak for å hindre at Telemarks-vassdraget skal bli infisert av lakseparasitten Gyrodactulus Salaris. Mange vassdrag rundt oss, sliter med dette problemet og vi må passe godt på at ikke dette skjer hos oss.

Stasjonene er selvbetjent og gratis å bruke. 

mandag 01.april 2024 / 20:27

Desinfiseringstasjon Skien - Elstrøm(Myren- Fareelven)

Denne ligger ved Myren industriområdet i Skien. 

Desinfiseringstasjon Skien - Klosterfoss

Denne ligger på Feiet siden av Klosterfoss i Skien. 

Desinfiseringstasjon Skien - Menstad

Denne ligger ved båthavnen like ved østsiden av menstadbroen. Innkjøring ved Scania fra Bøleveien.