Sone 2

Sone 2 er tilsammen 14 km lang. Fra grense mot sone 1 i sør, er det først ca 6,3 km med stilleflytende elv. Men fra Møll bro og opp til grense mot sone 3 veksler elva mellom fosser, stryk og stilleflytende partier. Vanligvis er det en del laks i sone 2 allerede fra sesongstart.

Fisketilbudet i sone 2 består av mange delsoner. Disse betegnes alle med stedsnavn knyttet til der de ligger. Med unntak av sone Nødingfossen (3 stenger) har alle sonene personlige kort. I flere av sonene er det begrenset kortsalg (2 - 4 kort pr døgn), mens fire soner har ubegrenset kortsalg. Prisene varierer fra kr 100,- til kr 400,- pr døgn. Enkelte mer eksklusive tilbud finnes i Nødingfossen og Haugefossen. 

For de som ønsker å ha et område for seg selv, med lite forstyrrelse av andre fiskere, anbefales delsonene i sone 2.  I tillegg finnes noen av de beste plassene i elva her. Det anbefales likevel ta en tur langs elva for å undersøke sonen før kjøp. Da vet man bedre hva slags elvestrekning man kjøper kort for.

Soneskiller

Det presiseres at skiltene langs elvebredden angir start og stopp på den enkelte delsone. Informasjonsfolderene om fiske i Mandalselva (fås gratis på utsalgsstedene) har ganske gode kartverk som viser plasseringen av alle sonene. Kartskissen i infofolderen er imidlertid i en stor målestokk og derfor ikke alltid presis nok i beskrivelsene. Der det tilsynelatende er avvik, er det den fysiske merkingen langs elva som gjelder.

Oppsyn

I sone 2 (fra Leirkjær til Øyslebø grense) er det 4 oppsynsmenn som veksler på å gå hver uke. Kontaktperson for oppsynet er Arild Bjørkenes. Han kan kontaktes ved behov på telefon: 97 65 25 44.

 

Fiskeregler

Generelle regler gjelder.

Adkomst

Bil.