Sone 1

Sone 1 utgjør de 5 nederste kilometerne av Mandalselva. Elva er stilleflytende her, men det er likevel gode muligheter for fiske etter laks og sjøaure. Sjøaurebestanden i elva er god og nattfiske med flue kan gi bra fangster.

I enden av elvemunningen ligger Østerland Laksefiskeri, her kan du fiske i skjønn forening med natur og kultur som historisk går tilbake til 1500 - tallet.

Elvemunningen Mandalselva

 

Det er tillatt å bruke båt i sonen, og muligheter for dorgefiske ("harling") etter laks og sjøaure vil for mange åpne for et nytt og spennende fiske. Til nå er det helst lokalbefolkningen som har benyttet båt under fiske. Enkelte av disse har fått flere titalls laks og sjøaure i året ved å dorge med flue eller sluk. Tidligere var det et godt ålefiske i sone 1, men ålen er fra 2009 blitt fredet nasjonalt. Husk at fiske med levende fisk som agn er ulovlig, og vil bli anmeldt til politiet.

Sandnes camping
Sandnes camping

Campingplasser i området er Sandnes Camping og Topcamp Sjøsanden. På Sandnes Camping kan man kjøpe fiskekort, leie båter og fiskeutstyr.

I 2000 søkte Mandalselva Elveeigarlag Fylkesmannen i Vest-Agder og Direktoratet for Naturforvaltning om tillatelse til å drive et kulturhistorisk notfiske på flatelva. Våren 2004 ble det gitt dispensasjon for fangst av 300 kg laks i nota, og årlig fiskes det nå med varierende hell med nota. Notfisket er veldig populært både blandt rettighetshavere og tilskuere.  Notfisket drives vanligvis en dag i uka og på noe ulike plasser. Ta kontakt med Kristian Sandnes på Sandnes Camping (tlf: 38265151) dersom du ønsker mer informasjon. Kom gjerne å se på dette spennende og kulturhistoriske fisket!

Fiskekort selges på våre utsalgssteder og på Inatur.

 

Mandalselvas utløp i Mandal
Mandalselvas utløp i Mandal
Kulturhistorisk notfiske i Mandalselva
Fiskeregler

Ungdom inntil fylte 18 fisker gratis. Generelle regler.

Adkomst

Vei langs hele elva.