Sone 1 - Nedre Mandalselva Fiskerier

Sone 1 utgjør de 5 nederste kilometerne av Mandalselva, fra elvemunningen i Mandal og opp til Vik. Elva er stilleflytende her, og det er gode muligheter for fiske etter laks og sjøaure. Sjøaurebestanden i elva er god, og nattfiske med flue kan gi bra fangster.

De 9 fiskeriene i sone 1 danner Nedre Mandalselva Fiskerier (NMF), som har som formål å ta vare på / verne fiskeriene, rettighetshaverne, kulturhistorien, installasjoner og tradisjoner knyttet til de etablerte fiskeriene.

De 9 fiskeriene er: Østerland og Malmø laksefiskeri, Laksesoben, Skåregarden bruk fiskeri, Skarvøy fiskeri, Ormestad fiskeri, Hansodden fiskeri, Sandnes fiskeri, Hjorteland fiskeri og Vik fiskeri.

Fra 2023 vil det selges fiskekort for landfiske for 3 laksevald i sone 1. Dette er Østerland og Malmø fiskeri, Sandnes fiskeri og Piren (de øvrige 7 fiskeriene). I tillegg selges fiskekort for båtfiske som kan benyttes for hele sone 1. Fiskekort selges via INatur og hos våre andre utsalgssteder.

Priser landfiske pr fiskesone:

Dagskort kr 150.-

Ukekort kr 400,-

Sesongkort kr 800,-

Juniorkort, t.o.m. fylte 18 år kr 0 (gratis, men må registreres)

Priser båtkort (hele sone 1 og to stenger pr båt):

Dagskort kr 200,-

Ukekort kr 400,-

Sesongkort kr 1000,-

Juniorkort, t.o.m. fylte 18 år kr 0 (gratis, men må registreres)

 

Østerland og Malmø laksefiskeri

I enden av elvemunningen ligger Østerland Laksefiskeri, her kan du fiske i skjønn forening med natur og kultur som historisk går tilbake til 1500 - tallet. Ved Orelunden, litt lenger opp i elva, ligger Malmø not. Fiskekortet for Østerland og Malmø Laksefiskeri gjelder for begge disse valdene.

Østerland fiskeri med den karakteristiske laksestigen ytterst.
Vald Østerland og Malmø fiskeri

 

Piren m.fl.

Tvers over Østerland ligger Piren, en utstikker som følger elvebredden ut til sjøen. Her må du løse fiskekort hvis du vil fiske innenfor skilt som viser grense sjø/elv. Kjøper du fiskekort for Piren kan du fiske over store deler av gamle sone 1 (se kart under). Skarvøya er også en populær og god fiskeplass på denne sonen.

Indre del av Piren. Her må en løse fiskekort om man ønsker fiske.
Indre del av Piren. Her må en løse fiskekort om man ønsker fiske.

.

Sandnes fiskeri

Sandnes fiskeri kan du i laksesesongen oppleve det kulturhistoriske notfisket som elven er kjent for. Det er tillatt å bruke båt i sone 1, og muligheter for å dorgefiske etter laks og sjøaure vil for mange åpne opp for et nytt og spennende fiske. På Sandnes camping leie båt og kjøpe fiskekort. Med båtkort kan du fiske med to stenger ute av gangen.

Mandalselva Sandnes camping
Mandalselva bredden ved Sandnes
Mandalselva notkast ved Sandnes

 

Båtfiske - felles fiske for hele sone 1 

Det er tillatt å bruke båt i sone 1, og muligheter for å dorgefiske etter laks og sjøaure vil for mange åpne opp for et nytt og spennende fiske. Med båtkort kan du fiske med to stenger ute av gangen. Det selges eget felles fiskekort for båtfiske for hele sone 1 fra munningen opp til Vik.

Mandalselva båtfiske sone 1
Mandalselvas utløp i Mandal
Mandalselvas utløp til sjøen i Mandal

Kart som viser vald og fiskesoner i sone 1:

Sone Østerland og Malmø laksefiskeri

Kart over vald Østerland fiskeri
Kart vald Østerland og Malmø fiskeri

 

Sone Sandnes fiskeri

 Sone Sandnes fiskeri
.

Sone Piren m.fl.

Sone 1 Piren m.fl.

 

 

 

Fiskeregler

Ungdom inntil fylte 18 fisker gratis. Generelle regler.

Adkomst

Vei langs hele elva.