Hauge B2

.

Hauge B2 er øvre del av tidligere Hauge B. Her kan man drive et aktivt fiske i strømmen ned mot hølen, eller fiske i utløpsstrømmen inn i selve hølen.