Hauge B1

 

Hauge B venstre side (øst)
Hauge B1 venstre side (øst)

Dette er nedre del av tidligere Hauge B. Sonen går fra bekken ut fra Bjørndalen i øvre 1/3 del av hølen og ned til grense mot Hauge A. Hølen holder alltid en del laks, og det er spesielt en fin strøm å fiske i ut av hølen ned mot Hauge A.

Adkomst

Bil