Mandalselva Elveeigarlag (ME) har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19 og fangstutvikling ...

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og juni 2019 i flere elver, ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i Mandalselva.

- Nyhet vil bli løpende oppdatert nederst i artikkel -

Mandalselva Elveigerlag, Mandal og Marnardal Jeger- og fiskerforening og Villmarkscamp inviterer til familiedag/villaksens dag ved Mandalselva ...

Fangst- statistikk i Mandalselva i 2018