Storlaks slippes tilbake - klippet fra filmen. Foto: Trond Kjærstad

Trond Kjærstad har filmet tre kamerater under laksefiske i nedre del av sone 4.

Fiskekort

Starten på årets sesong ser ut til å være svært god. Laks er fanget over nesten hele elva i åpningsdøgnet, og til tross for noe lav ...

Fiskekort

Fiskekortsalget 2017 starter onsdag 15. februar kl 09.00 for sone 1 og 2 og hos utsalgsstedene Møll bensin, Intersport Mandal, Sandnes camping og ...

Riving av terskler Mandalselva
Kultivering

Arbeidene med å tilbakeføre elvestrekningen fra Laudal  til Mannflåvann er trolig det største restaureringsprosjektet av sitt slag i Norge.