Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 1 og sone 2 starter torsdag 15. februar kl 0900 hos utsalgssteder, grunneierutsalg og på websalg.

Gytemoden rømt oppdrettslaks

Mandalselva Elveeigarlag deltar i nasjonalt prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet for å overvåke om det finnes rømt oppdrettslaks i elva. ...

Velkommen til fiskekonkurranse i SONE 4 den 11.-12. august. (Delsonene i sone 4 er ikke med i konkurransen).