Nødingfossen

Fiske i fossestryk, kulper.

1 kort gjelder for 3 stenger.