Stoveland

Jevn strøm med flere standplasser for laks og sjøaure.

Det selges døgn og sesongkort på sonen.