Lakseosen

Lakseosen

Sonen "Lakseosen" befinner seg i osen (utløpet) av Manflåvann langs RV 455. Sonen strekker seg fra ca 60 m nord for Haugedalsbrua i sør, og ca 600 strandmeter nordover langs vestsiden av Mandalselva og langs Manflåvann. I nedre del av sonen er der flere store stener som ligger et stykke ute i elva som tidligere var lett synlig i overflaten. Etter at vannspeilet ble hevet ligger de nå under vann. Så her gjelder det å ha øynene med seg for å finne disse gode fiskeplassene. Her hviler ofte laksen før den går videre oppover elva og kommer inn i Mandalselvas største innsjø, Manflåvann.

Ikke langt fra parkeringsplassen ligger det en svær sten i vannkanten. Bak denne blir det ofte observert laks som står og hviler før ferden fortsetter nordover. Går man opp på denne store stenen skremmes laksen lett, så her gjelder det å være forsiktig.

Et lite stykke oppover langs Manflåvann ligger flombekken, Kvernhusbekken. Det blir ofte observert laks som står i utløpet av denne bekken når vannet flommer her.

Her i området ble det i tidligere tider fisket så mye laks at tjenestefolket på gården Strædet, hadde avtale om at det maksimalt skulle serveres laks til middag 3 ganger i uken.

Sonen består av ca 600 strandmeter. I nedre del av denne sonen er elva så bred at det oftest ikke er noe problem med "motfiske" fra andre siden. Lenger oppover har fiskerne garantert sonen for seg selv.

Denne sonen er en av de med kortest veg fra parkeringsplass til fiskeplass.

Det er stangbegrensing på kun 2 stenger.

Parkeringsplass er anvist langs Rv 455 ved den gamle Ferjegarasjen. Herfra kan du følge den gamle vegen ned til ferjeleiet ved elva. Inntil i 1960 årene var det ferje her mellom gårdene Strædet og Haugedal som ligger på østsiden av elva. 

Det er ikke toalett i området, men kun ca 7 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonen, synlig fra strandkanten. Det er forbud mot fiske langs bebyggelse i sør-enden av sonen, dette går også frem av skilting.

Hjertelig velkommen og skitt fiske!

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Nye nasjonale fiskeregler for perioden 2021 - 2025 er nå vedtatt. For Mandalselva er fisketid fastsatt fra 01.06 til 31.08, uten mulighet for sesongforlengelse i sone 1, 2 og 3. Sone 4 vil som tidligere ha fisketid tom 15.09.

 

Utdrag - fullstendige fiskeregler finner du på www.mandalselva.no

Fisketider:
Sone 1, 2 og 3: 01.06 - 31.08
Sone 4: 01.06 - 15.09, ørretfiske 01.05 - 31.05

 

NB! Det vil foretas midtsesongevaluering (25. juli). Mulige konsekvenser av midtsesongevaluering finnes på www.mandalselva.no

 

Fiskekvoter:

  • Døgnkvote på 2 laks pr fisker
  • Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker

 

Krav til rapportering (løpende):
• Fangst, dato og vekt
• Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
• Innsats (fiskedøgn)