Det vart observert ein Steinkobbe i Eidselva lørdag 9.juli. Vi har fått løyve til skadefelling og ønsker tilbakemelding dersom den blir observert.

Dersom du observerer den i elva så ta kontakt med grunneigar eller send en sms med tid og stad for observasjonen til Jørn Svarstad på tlf 91556296 eller til Pål Nyttingnes på tlf 41235879

Årsmøtet har vedteke tre sett av fiskereglar for sesongen 2022 som betyr at det er ulike reglar for Eidselva, Hornindalsvatnet og Storelva. Nytt for sesongen er at årsmøtet også vedtok å innføre forvaltningskort for heile vassdraget.

Sportsfiske/Fangst
Fangst-statistikk i Hornindalsvassdraget i 2021
4,55
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
260
Totalt antall fisk fisket
54
Laks 7kg og over
95
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier