Eidselva

Årsmøtet har vedteke tre sett av fiskereglar for sesongen 2022 som betyr at det er ulike reglar for Eidselva, Hornindalsvatnet og Storelva. Nytt for sesongen er at årsmøtet også vedtok å innføre forvaltningskort for heile vassdraget.

Sportsfiske/Fangst
Fangst-statistikk i Hornindalsvassdraget i 2021
4,55
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
260
Totalt antall fisk fisket
54
Laks 7kg og over
95
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fiskekortsalget starter den 21.05.2022  kl.12.00. Her er oversikten over hvor du kan kjøpe fiskekort.

AudnaSportsfiske/Fiskekort

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver