Det vart observert ein Steinkobbe i Eidselva lørdag 9.juli. Vi har fått løyve til skadefelling og ønsker tilbakemelding dersom den blir observert.

Dersom du observerer den i elva så ta kontakt med grunneigar eller send en sms med tid og stad for observasjonen til Jørn Svarstad på tlf 91556296 eller til Pål Nyttingnes på tlf 41235879

Årsmøtet har vedteke tre sett av fiskereglar for sesongen 2022 som betyr at det er ulike reglar for Eidselva, Hornindalsvatnet og Storelva. Nytt for sesongen er at årsmøtet også vedtok å innføre forvaltningskort for heile vassdraget.

Sportsfiske/Fangst
Fangst-statistikk i Hornindalsvassdraget i 2021
4,55
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
260
Totalt antall fisk fisket
54
Laks 7kg og over
95
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Husk og oppdatere dere på fluesonene i Aa fra og med den 1. August.
kart ligger ved. Klikk på lenken og se hele kartet underst.

Ved gressbakken gjelder fluesonen fra den gamle gapahuken på nedsiden av bekken og oppover til på oversiden av sivet ved gressbakken. Det samme gjelder for Ramstad

Glomma og AagaardselvaElveside/Fiskeregler

Fra andre medier

11. august 2022

Uholdbart dyrehold

11. august 2022

- Katastrofalt