Hornindalsvatnet og Storelva blir åpna for fiske med ekstraordinære reglar fra 13.07.2024 kl 12:00. Sjå fiskereglar for oppdatert regelverk!

Eidselva er fortsatt stengt.

Bakgrunn til framleis stenging er låg vassføring og lite oppgang av laks samla sett i sesongen.

Evt. opning av fiske i Eidselva kan tidlegast skje i månadsskifte juli-august. Ny vurdering blir i veke 30..

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Styret har i dag foretatt midtsesongevaluering og besluttet følgende:

1. Reduksjon i døgnkvote fra 2 til 1 laks opprettholdes

2. Kortsalget åpner igjen 22 juli kl 09.00 

 

 

Dirdalselva

Etter mange år uten vedlikehold og tilsyn har nå den vanskjøtta huken gjennomgått ekstrem oppussing (uten Halvor Bakkes hjelp)

 

Ranaelva

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike