Årsmøtet har vedteke tre sett av fiskereglar for sesongen 2022 som betyr at det er ulike reglar for Eidselva, Hornindalsvatnet og Storelva. Nytt for sesongen er at årsmøtet også vedtok å innføre forvaltningskort for heile vassdraget.

Sportsfiske/Fangst
Fangst-statistikk i Hornindalsvassdraget i 2022
4,37
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
785
Totalt antall fisk fisket
105
Laks 7kg og over
273
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

På enkelte steder i elva er det fortsatt et ganske tykt lag med slam etter slamhendelsen i høst. Dette gjelder i særlig grad i stillere og dypere områder. Eksempel på dette er i innersvinger (mellom strøm og stille vann) og i innløpet til høler. Ber om at fiskere tenker på egen sikkerhet hvis man kjenner løs masse under føttene ved vading. Slamlaget kan være over 30 cm. tykt. Vi ønsker at eventuelle observasjoner av slam rapporteres inn (helst med bilde/film) via sms eller telefon til 92622040 eller 90504417. Se film fra Bjorhølen.

Surna

Fra andre medier

30. mai 2023

Pukkelkrigen