Sone 2

Sone 2 strekker seg fra Rotihaugen til Alsaker.

Viktig angående sone 2:

Sonen begynner ved Rotihaugen på sørsiven av elva og nord for Øya på nordsiden av elva.

Sonen ansluttes ved Fåhølfossen på sørsiden av elva og ved Hildenes på nordsiden av elva.