Staten

Sonen er 1000 meter lang, og ligger på nordsiden av elva. Valdet er det siste før sjøen. Elva er delvis stilleflytende, og kan bli påverket av flo så langt som til Skipenesbrua. Fiskeplassen ved Skipenesbrua blir kalt for ”Bruhølen”, og er sansynligvis den beste plassen på Staten.

Av alle sonene Sportsfiskelaget leier, blir det oftest fisket mest laks på Staten. Fangstene er fordelt på alle størrelser av laks og sjøaure.

Det selges både halvdøgnskort og heldøgnskort tilhørende valdet.

 

Fiskeregler

Tillatte fiskeredskaper er flue, makk og sluk.