FREDNINGSSONE. OVANFOR SKILT MERKA. FISKE FORBUDT

Fredningssonen gjelder like øst for Kviafossen.

*