Sone 1

Sone 1 strekker seg fra Nedre Os til Karlsen.

Viktig angående sone 1:

Sonen begynner ved Nausteigen på sørsiden av elva og ved utløpet til Eidselva på nordsiden av elva.

Sonen avsluttes ved Rotihaugen på sørsiven av elva og nord for Øya på nordsiden av elva.