Storlakselva i vest

Både dype og grunne områder, stryk, virvler og rolige partier danner Eidselvas unike landskap. Den meandrerende elvestrekningen byr på varierte kvaliteter og god mulighet for storfisk som er utnyttet i flere årtusner.

Kart over soner finner du her
Oversikt over fisketilbydere hvor du får kjøpt fiskekort finner du her.

Generell beskrivelse av fisket

Elva er lakseførende opp til Horninndalsvannet, ca 10,5 km. Elva er delt i tre deler. Nederste del (Eidselva) fra fjorden og opp til Hornindalsvannet.
Selve Hornindalsvatnet og Storelva.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: Sjøørretten er freda i Eidselva i 2021.

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Sogn og Fjordane.

Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen og sjøaure tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Sogn og Fjordane. 

Fiskeavgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften kan kjøpes på Miljødirektoratets nettsider.

Fiskekortene er personlig og kan ikke overdras. Ved kjøp av fiskekort kan man henvende seg til Chatlet sport AS.

Alle fiskere som skal fiske anadrom fisk, må kjøpe forvaltningskort for den delen av elva de skal fiske i.

Tillatt redskap

Av agn tillates kun bruk av makk, sluk, spinner, wobbler og flue. Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil sette seg fast. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, og for enkeltkroker skal ikke avstanden være større enn 15 mm. Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske.

Fangstbegrensning

Det er ikke tillatt med mer enn 2 laks per fisker per ½ døgnskort og 4 laks per døgnkort. Med laks menes fra og med minstemål, som er 40 cm for sjøaure/laks. Hvis man har 2 halvdøgnskort sammenhengende og på samme sone, regnes det som et døgnkort. 

Det er en totalkvote på 10 villaks over 3 kg per fisker i sesongen 2020.
 

 

Rapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende.
Gjenutsetting av fisk skal registreres og rapporteres med ca vekt og lengde. 

Fangstoppgaver og skjellprøver skal leverast samla i ei av våre postkasser på infotavle ved Skipenes bru eller Nor bru, slik at vi får registrert all fangst. Dette vil hjelpe oss med framtidige arbeid i elva. 

Mer informasjon om fiskeredskaper etter laks og sjøaure kan du finne i Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.