Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Etneelva i 2023
3,49
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
237
Totalt antall fisk fisket
21
Laks 7kg og over
109
Laks under 3kg
Sone 11 i Etneelva

Det nærmar seg sesongstart for laksefisket i elva, og opningsdøgnet er for mange fiskarar årets høgdepunkt. Både fiskarar og forvaltarar ser med spenning fram til opninga.

Kantvegetasjon har ein særs viktig funksjon for livet i og rundt vassdraget. Det er registrert at enkelte deler av vassdraget har manglande/fjerna kantvegetasjon. Frå Statsforvaltaren i Vestland har me blitt bedt om å formidla følgjande informasjon.

Forvaltning/Skjul

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

VJFF og Sakshaug Flyfishing inviterer til Demo-Dag 28 mai

VerdalselvaSportsfiske

Fra andre medier

18. april 2024

La Skjoma leve