Lit om det som skjer
Fakta

Orientering om aktivitetar våren 2018 til Etne elveeigarlag, 3. juli 2018

Øystein Skaala og Per Tommy Fjeldheim

Midtsessongevaluering
Sportsfiske

Det blir fortsatt ope for fiske. Etter innsamling av tilgjengelege tal og informasjon, er styret kommen fram til at det fortsatt vil vera ope for ...

Krok størrelse 27/0 er ikkje lov å bruka
Fiskeregler

Vi kom til å skriva krokstørrelse 4/0 i reglane. 

Villaksen

Ein månad til fisket opnar i Etneelvo.

Velkommen til alle våre fiskarar.

Nyt naturen, Elva, ta ein tur i fjellet. Eller ein tur langs fjorden.

Fangst- statistikk i Etneelvo i 2017