Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Etneelva i 2019
3,64
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
359
Totalt antall fisk fisket
39
Laks 7kg og over
158
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Søndag16.08 kl 1200 legges det ut ledige kort for August

Tovdalselva

Oppdatering av fisketelling for august 2020, viser en fortsatt god oppgang i laksetrappa. Vannstanden har sunket noe og elva er tilnærmet normal i vannføring.

Antall fisk har passert 6000, hvor laks utgjør over 5300 passeringer. Det den nest beste oppgangen pr dato, siden registreringene startet.

MålselvaElveside

Miljødirektoratet har føreslege stans i fisket i Eidselva og resten av Hornindalsvassdraget neste år grunna manglande organisering. Eid Elveeigarlag har arbeidd mykje med organisering i Eidselva og har eit bra opplegg her og ei god rapportering. Dette er ikkje nok lenger og kravet om felles forvaltning for heile den lakseførande delen av vassdraget skal no handhevast.

EidselvaElveside

Fra andre medier

15. august 2020

Fyll og laksefiske

27. juli 2020

Kampen om vatnet