Det nærmar seg sesongstart for laksefisket i elva, og opningsdøgnet er for mange fiskarar årets høgdepunkt. Både fiskarar og forvaltarar ser med spenning fram til opninga.

Etneelva sone 12b

Midtsesongevaluering er utført med data til og med 8. juli. I år så har me netto (etter fratrekk av avliva...

Elveside
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Etneelva i 2021
4,34
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
341
Totalt antall fisk fisket
36
Laks 7kg og over
84
Laks under 3kg

Kantvegetasjon har ein særs viktig funksjon for livet i og rundt vassdraget. Det er registrert at enkelte deler av vassdraget har manglande/fjerna kantvegetasjon. Frå Statsforvaltaren i Vestland har me blitt bedt om å formidla følgjande informasjon.

Forvaltning/Skjul

Norske Lakseelver løfter fram villaksen under valgkampen 2021. Gjennom prosjektet Velg Villaksen 2021, har vi invitert sentrale politikere til en hyggelig prat om villaks ved mange elver denne høsten

Elveside/Politikk

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier