Eit av vilkåra for å opna for fiske i elva er at me har gode rutinar for fangstrapportering. Dette er eit krav frå den nasjonale villaksforvaltninga i arbeidet med å forvalta fiskeresursen på ein trygg og god måte både nasjonalt og lokalt.

Elveside/Fangst

Slik er fisket i elva vår

Fiskerkort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Etneelvo i 2019
3,64
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
359
Totalt antall fisk fisket
39
Laks 7kg og over
158
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

På grunn av koronapandemien er planlagte møter i regi av Skauga Elveierforening utsatt på ubestemt tid. I mellomtiden følger vi opp de lovpålagte oppgavene og forbereder oss til fiskesesongen som før. Vedlagt generell info fra Norske lakseelver som følger utviklingen, og er i tett dialog med både myndigheter og andre organisasjoner.

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Fra andre medier