Forskarar på besøk i elva
Arbeidsplan

Etne Elveigarlag har fått hjelp frå Miljødirektoratet til å kartleggja Etneelvo med sideelver og bekkar.
 

Forskarar på besøk i elva
Arbeidsplan

Etne Elveigarlag har fått hjelp frå Miljødirektoratet til å kartleggja Etneelvo med sideelver og bekkar.
 

Fiskeregler

Styret i Etne Elveigarlag har bede leiaren og sekretæren om å gjennomføra det praktiske med evalueringa , og å gi ei tilråding til styret.

Skjellprøver gir oss mulighet for langt mer enn å analysere laksens alder og vekst.

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Etneelvo i 2018