Etneelva
fotograf Hans Kristian Krogh-Hanssen
Elveside

Inndeling av fiskesoner i Sørelva

 

 

Etter ein del att og fram er me nå landa på ei ny inndeling av fiskesoner i Sørelva. Denne er nesten identisk med den som vart nytta i 2021. All fangstrapportering skal utførast i  Elveguiden etter denne inndelinga.

Dei som har rapportert etter den forrige inndelinga, kan gjerne melde om behov for korrigering til post@etneelvo.no.

Det vil bli gjort ein oppgang og korreksjon på rapporter etter sesongslutt.

Andreas Aune
onsdag 13.juli 2022 / 18:28