Sørelva

Elva frå Litledalsvatnet til samløpet vert kalla Sørelva. Sørelva er regulert. I Sørelva er det ein markert foss, Fossafossen. I Sørelva vert det seld sesongkort over lengre strek i tillegg til dagskort.