Etne Elveeigarlag

Etne Elveeigarlag

- for mer i liv i elva

Etne Elveeigarlag er eit forvaltningslag og eit sameige mellom fiskerettshavarane i Etneelva og har som formål felles utnytting av fiskeretten og fiskeressursane i samsvar med forskrift om felles forvaltning.

Etne Elveeigarlag er eit forvaltningslag og eit sameige mellom fiskerettshavarane i Etneelva og har som formål felles utnytting av fiskeretten og fiskeressursane i samsvar med forskrift om felles forvaltning.

Fagrådet for Etnevassdraget.

Vidar Børretzen leiar             Etneelva

Johannes Hundseid                Nordelva

Håvard Kambo                        Etne JFF

Erik Kvalheim                          Etne kommune

Albert Rafdal                           Storedalsvatnet

Frode Grindheim                     Sørelva

Leif Bjarte Halleland               Sørelva

Jostein Kringlebotten              Nordelva

Sigve Fitje                                  Etneelva

Styre
E-post
post@etneelvo.no

Andreas Aune
5590Etne
Norge