Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
25.1m3
06:03
18:29
12:07

Etne Elveeigarlag

Elveeierlag i Etneelvo.

Etne Elveeigarlag er eit forvaltningslag og eit sameige mellom fiskerettshavarane i Etneelva og har som formål felles utnytting av fiskeretten og fiskeressursane i samsvar med forskrift om felles forvaltning.

Fagrådet for Etnevassdraget.

Vidar Børretzen leiar             Etneelva

Johannes Hundseid                Nordelva

Håvard Kambo                        Etne JFF

Erik Kvalheim                          Etne kommune

Albert Rafdal                           Storedalsvatnet

Frode Grindheim                     Sørelva

Leif Bjarte Halleland               Sørelva

Jostein Kringlebotten              Nordelva

Sigve Fitje                                  Etneelva

Mobil: 
48183239
Andreas Aune
5590 Etne