Etne Elveeigarlag

Etne Elveeigarlag

Etne Elveeigarlag er eit forvaltningslag og eit sameige mellom fiskerettshavarane i Etneelva og har som formål felles utnytting av fiskeretten og fiskeressursane i samsvar med forskrift om felles forvaltning.

Etne Elveeigarlag er eit forvaltningslag og eit sameige mellom fiskerettshavarane i Etneelva og har som formål felles utnytting av fiskeretten og fiskeressursane i samsvar med forskrift om felles forvaltning.

Fagrådet for Etnevassdraget.

Håvard Kambo                        Etne JFF

Terje Håheim                          Etneelva

Ane Sandal Solberg               Sørelva

Erik Kvalheim                         Etne kommune

Albert Rafdal                          Storedalsvatnet

Frode Grindheim                    Sørelva

Leif Bjarte Halleland              Sørelva

Jostein Kringlebotten             Nordelva

Sigve Fitje                              Etneelva

Styre
E-post
post@etneelvo.no

Etne Elveigarlag
Postboks 7
5591Etne
Norge