Nordelva

Elva frå Storedalsvatnet og til samløpet ver kalla Nordelva. Nordelva er uregulert. Gjennomsnittleg vassføring i nedre del av elva er på 22m3./sek. I Nordelva er det to markerte fossar med Torefoss lengst nede og Håfoss med laksetrapper i øvre delen mot Storedalsvatnet.

Fiskeregler