Etneelva

Strekket fra samløpet av Nordelva og Sørelva og ned til fjorden. Det er tilsammen 12 soner på dette strekket.

Fiskeregler