Pukkellaks
Pukkellaks
Elveside

Uønska gjest i år og

Pukkellaksen dukka opp i år og. Havforskningsinstituttet tok ut dette eksemplaret fra fiskefella.

Andreas Aune
onsdag 13.juli 2022 / 19:11