Midtsesongevaluering 2018

Boenfossen i Tovdalselva

Reperasjonen av laksetrappa i Boenfossen er i full gang og trappa vil være funksjonell igjen om kort tid.

Fiskekort

Fiskekortsalget i Tovdalselva åpner fredag 10. mai kl. 09.00

Det selges kort på web, Esso Birkeland og hos Grønberg Sport.

Boenfossen i Tovdalselva
Regulering

NVE har avslått søknadene om å bygge Herefoss og Hauglandsfossen kraftverk i Tovdalsvassdraget.

Fangst- statistikk i Tovdalselva i 2018