Fornøyd fisker

Det har til nå vært en flott start på fisket i Tovdalselva. Det var knyttet stor spenning til åpningsfisket og forventningene ble for mange ...

Da nærmer det seg fiskestart ! Det ser veldig lovende ut. Mye fisk å se i nedre del av elva.

Fiskekort

Fiskekortsalget for Tovdalselva starter 10/5 kl 0900. Det åpnes for salg på WEB og utsalgstedene våre samtidig.

Uldalsåna
Kalking

I Uldalsgreina av Tovdalselva er det i dag tre doseringsanlegg som begynner å bli gamle, og klare for utskifting. Strategien legges nå.

1 352
laks på flue i løpet av 52 døgn på 1920-tallet
35
km lakseførende strekning
20
Kubikkmeter og lavere så går laksen i Boenfossen