Etter samråd med Fylkesmannen i Agder ved fiskeforvalter utvides sesongen 2019 til 15.09 i alle soner i Todalselva.

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og begynnelsen av juni 2019 i flere elver ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i ...

Det er oppdaget en mystisk sykdom på mange laks i Enningsdalselva og Sandvikselva. Det er også oppdaget mistenkelige tilfeller i vår elv.

Midtsesongevaluering 2019

Fangst- statistikk i Tovdalselva i 2018