1 352
laks på flue i løpet av 52 døgn på 1920-tallet
35
km lakseførende strekning
20
Kubikkmeter og lavere så går laksen i Boenfossen