Fiskekort

Fiskekortsalget for Tovdalselva starter 08/5 kl 0900. Det åpnes for salg på WEB og utsalgstedene våre samtidig.

 

Boenfossen i Tovdalselva
Regulering

NVE har avslått søknadene om å bygge Herefoss og Hauglandsfossen kraftverk i Tovdalsvassdraget.

Midtsesongevaluering

Fornøyd fisker

Det har til nå vært en flott start på fisket i Tovdalselva. Det var knyttet stor spenning til åpningsfisket og forventningene ble for mange ...

Fangst- statistikk i Tovdalselva i 2017