Sone 2

Sone 2 strekker seg fra Buestad til Krageboen, ca. 100 m oppstrøms Boen bru.  En strekning på ca. 1,3 km.

Østsida av sona er forbeholdt privat fiske. Strekningen har flere gode høler og stryk samt to fosser. Sona byr på variert fiske og egner seg for både sluk og flue. Det er ikke tillatt å fiske fra “Blakken” og ca 100 m oppstrøms Boen bru. Fredningsgrensene er markert med skilt. Elvebredden langs denne sona består mye av fjell og svaberg som i regnværsperioder blir glatte. Vis aktsomhet.

NB! Det er ikke tillatt å fiske med flue og dupp i sone 2.

Fiskeregler

Fisket i sone 2 er delt i formiddag (0000-1159) og ettermiddag (1200-2359). Det selges 4 kort formiddag og 4 kort ettermiddag. Pris pr. kort er 300 kr.

 

Adkomst

Lett tilgjengelig.