Boenfossen i Tovdalselva
Boenfossen i Tovdalselva. Her er det montert teller i trappa. Det vandrer også fisk utenfor trappa når vannføringen er mindre enn 20 m3/s.
Sportsfiske

Laksetrappa i Boenfossen

Reperasjonen av laksetrappa i Boenfossen er i full gang og trappa vil være funksjonell igjen om kort tid.

PetterDonnestad
mandag 28.mai 2018 / 23:28

Etter storflommen i Oktober 2017 ble laksetrappa så og si totalt ødelagt.Opprydding ble startet så raskt som mulig, og vi satte en frist for gjenoppbyggingen til 1. mai 2018. På grunn av svært vanskelige snøforhold ble arbeidet med opprydding og forskaling svært krevende. På tross av alle utfordringene ble trappa åpnet og satt vann på den 14. mai. Litt justeringer måtte gjøres i ettertid for optimalisering. Når vannstanden i elva sank til under 20 kubikkmeter viste det seg at kulpen ved innløpet til trappa var fylt med digre stein. Disse har gjort det vanskelig for laksen å komme inn i trappa på lav vannføring. Arbeidet med utbedring av dette er i full gang og vil være i orden i løpet av kort tid. Alle tersklene i trappa er nå i betong og bør klare seg gjennom fremtidige flommer.

En stor takk til alle som har vært med på denne gjenoppbyggingen. Det er gjort en stor innsats for at trappa skal fungere igjen. 

Bildet viser skadene på laksetrappa ved Boenfoss. Det var mye stein og skader på konstruksjonen.
Bildet viser skadene på laksetrappa ved Boenfoss. Det var mye stein og skader på konstruksjonen.

Laksetrappa i Boenfoss under gjenoppbygging.
Laksetrappa i Boenfoss under gjenoppbygging.