Sone 3a

Sone 3a utgjør elvestrekningen oppstrøms Boen bru og til Raen ved krysset til Bjorvann. Det vil være soneskilt på begge sider av elven. Strekningen starter ca. 200 m oppstrøms Boen bru.
 
Elva i denne sonen består av stort sett stilleflytende partier. Sonen egner seg  godt til fiske etter ørret og laks, med flue,sluk- og markfiske.

Det selges dagskort til 100,- ukeskort til 300,- og sesongkort til 750,-.