Sone 3

Sone 3 utgjør elvestrekningen oppstrøms Raen ved kryss til Bjorvann (Soneskillet er merket med skilt) og til midten av Flaksvann. 
 
Elva nedstrøms Flakksvann består av både stilleflytende og mer urolige strykpartier, spesielt i øvre del. Sonen er meget godt egnet til fluefiske etter ørret og laks, men har også områder godt egnet for sluk- og markfiske.

Det selges dagskort til 100,- ukeskort til 500,- og sesongkort til 1800,-.