Foss Boen
Sportsfiske/Inspirasjon

Forbedrede oppgangsforhold i Boen Foss

Etter at nye Boen Foss Kraftverk ble satt i drift i 2021 er forholdene for oppvandring av laks vesentlig endret til det bedre. Det nye kraftverket sluker mer vann enn det tidligere.

mandag 13.juni 2022 / 12:40

Dette betyr at ved normale vannføringer sommerstid er Boen foss som oppgangshinder nå historie.

Laksetrappa fungerer etter intensjonen, men nå velger antagelig langt flere laks nå å forsere hovedløpet enn laksetrappa. Observasjoner av kontinuerlig oppgang i fossen tyder på dette.

Enkelte fiskere vil nok savne at antallet laks og sjøørret som har passert telleren ikke lenger er tilgjengelig.

Som nevnt over velger nå de fleste laks å gå hovedløpet fremfor laksetrappa. Styret i Nedre Tovdal Fiskelag mener derfor at å telle oppgang i trappa vil kunne gi et svært feilaktig inntrykk av total oppvandring.

Forbedret visning «Lakseteller live».

Linken viser nå alle passeringer i telleren, ikke bare de 5 siste som tidligere.

Nedre Tovdal Fiskelag