Foss Boen
Sportsfiske/Inspirasjon

Forbedrede oppgangsforhold i Boen Foss

Etter at nye Boen Foss Kraftverk ble satt i drift i 2021 er forholdene for oppvandring av laks vesentlig endret til det bedre. Det nye kraftverket sluker mer vann enn det tidligere.

Dette betyr at ved normale vannføringer sommerstid er Boen foss som oppgangshinder nå historie.

Laksetrappa fungerer etter intensjonen, men nå velger antagelig langt flere laks nå å forsere hovedløpet enn laksetrappa. Observasjoner av kontinuerlig oppgang i fossen tyder på dette.

Enkelte fiskere vil nok savne at antallet laks og sjøørret som har passert telleren ikke lenger er tilgjengelig.

Som nevnt over velger nå de fleste laks å gå hovedløpet fremfor laksetrappa. Styret i Nedre Tovdal Fiskelag mener derfor at å telle oppgang i trappa vil kunne gi et svært feilaktig inntrykk av total oppvandring.

Forbedret visning «Lakseteller live».

Linken viser nå alle passeringer i telleren, ikke bare de 5 siste som tidligere.

Nedre Tovdal Fiskelag

HaraldEndresen
Mandag 13.juni 2022 / 12:40