Forvaltning

Gjenutsetting Tovdalselva

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og begynnelsen av juni 2019 i flere elver ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i Tovdalselva.

HaraldEndresen
mandag 22.juli 2019 / 12:47

Siden det nå er lenge siden det er oppdaget symptomer på laks vil elveeierlaget i samråd med Fylkesmannen igjen tillate gjenutsetting av fisk.

Det oppfordres ikke til å gjenutsette små laks, men heller større laks, og spesielt stor hunnlaks. Skadet fisk skal IKKE gjenutsettes. Selv små skader/blødninger fører til at laksen dør. Dette ble dokumentert i Fang og slipp undersøkelsene (m/radiomerking) på varmt vann som viste at uskadet fisk overlevde fram fil gyting, mens fisk med selv små skader som f.eks liten blødning fra kjeven døde etter noen dager/uker. Under denne undersøkelsen ble fisken kjørt forsøkt landet på kortest mulig tid, og håndtert forsiktig.