Sone 5

Sone 5 består av Herefossfjorden. Sonen er definert som område for innlandsfiske, men laksen går også opp i fjorden. Herefossfjorden er stor og dyp. Her kan det fiskes både fra land og fra båt. Det er en tallrik bestand av ørret og abbor, men det er også en del sik og lagesild. Om vinteren kan det også være et godt isfiske her.

Det selges ukeskort for 500,- og sesongkort for 1800,-.